Menü
hu
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

1. Az 1997. évi CLV. törvény 8. §szerint A tájékoztatásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a fogyasztó rendelkezzen

a) az áru- és szolgáltatás választás megkönnyítéséhez, továbbá az áru és a szolgáltatás
használatához, az áru fenntartásához szükséges megfelelő ismeretekkel az áru és a
szolgáltatás alapvető tulajdonságairól, jellegzetességeiről, az áru és a szolgáltatás minőségéről, áráról, díjáról, valamint az áru használatára vonatkozó utasításokról és használatával járó veszélyekről,
b) a jogai érvényesítéséhez szükséges alapvető ismeretekkel.
Mi, az S2 Studió Kft. tulajdonosai, a webáruház üzemeltetői igyekszünk megfelelni ezeknek a pontoknak, és a mellékletben elérhetővé tesszük az Önök számára az ide vonatkozó jogszabályokat, melyeken keresztül megvalósul a jogaik érvényesítéséhez szükséges alapvető ismeretekről szóló tájékoztatás.

Az alábbiakban leírt szerződési feltételek az S2 Studió Kft., mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó (a továbbiakban : szolgáltató) által üzemeltetett http://www.bszfarmer.hu  internetes áruházban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön megrendelésének jóváhagyásával az alábbi szerződést elfogadja, amely az Európai Unió vonatkozó 97/7/EK irányelvének szabályaira épülő 17/1999. (II.5.) Korm. rend. előírásainak figyelembe vételével készült.
Kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el, esetleges kérdésével forduljon bizalommal az oldal üzemeltetőjéhez.

Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és a http://www.bszfarmer.hu oldalán rendelést küld, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti, és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, amely Ön és az üzemeltető S2 studió Kft. között létrejött.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa a szerződést, a változtatások nem térhetnek el a jogszabályi előírásoktól és nem vonatkozhat a teljesítés alatt lévő megrendelésekre. Kérjük, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes szerződési feltételeket.

A webáruházban csak cselekvőképes természetes ill. jogi személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a megrendelő és a szolgáltató között, mint távollévők között kötött szerződés jön létre a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint. A szolgáltató kötelezettséget vállal a megrendelés tárgyában a tőle elvárható legkörültekintőbb magatartás tanúsítására, a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti.

A szerződés oly módon jön létre, hogy a megrendelő a webáruházban kiválasztott tételeket elektronikusan megrendeli. A megrendelési folyamat során Ön megismeri a termékeket annak műszaki paramétereit, tulajdonságait és jellegzetességeit, az árakat és fizetési feltételeket és az áru átvételének módját.

2. Szerződő felek azonosítása

A szerződés az S2 Studió Kft. mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. Az S2 Studió Kft. az általa üzemeltetett weblapon keresztül leadott rendelésekért felel, azt nyilvántartja és a szerződés keretei között teljesíti. A rendelés elfogadásához az Ön vagy cége azon adatai szükségesek, amelyeket a weblap regisztrációs oldalon kell megadni. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokkal a megrendelés elutasításra kerül, illetve a szerződés nem jön létre. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak a rendelést töröljük és a teljesítésétől indoklás nélkül elállunk. A rendelést e-mailen keresztül visszaigazoljuk.

A webáruház üzemeltetője:
S2 Studió KFT
Székhely: 7624 Pécs Szigeti út 131
Bank: Takarékbank
Bankszámlaszám: 50800104-15544771-00000000
Adószám: 13415033-2-02
Cégjegyzékszám02 09 069852 (Baranya Megyei Cégbíróság)
Statisztikai szám: 13444802-2361-113-02
Központi E-mailkgbpecs@gmail.com

Bolt: KGB - Kerti Gépek Boltja
7624 Pécs, Szigeti u. 131
Mobil: 30/631-9891
E-mailkgbpecs@gmail.com
A fogyasztó kifogásait az alábbi címen érvényesítheti: Kerti Gépek Boltja 7624 Pécs, Szigeti u. 131
Az ügyfélszolgálat és a szaküzlet nyitva tartása: munkanapokon 08:00-tól 16:00 óráig.
A társaságot nyilvántartó Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság 7623 Pécs Rákóczi út 34

3. Böngészés a webáruházban

A webáruházban Ön tetszés szerint nézelődhet, személyazonossága felfedése nélkül is megismerkedhet termékeinkkel, árainkkal; regisztráció nélkül tájékozódhat. Termékeinket különböző kategóriák szerint soroltuk be.
A Weboldalon szabadon böngészhet, informálódhat, de a vásárláshoz regisztrálnia kell. A regisztráció gombra kattintás után ki kell tölteni a belépési adatokat. Sikeres regisztrálás után beléphet, és megrendelheti az Ön által kiválasztott termékeket. A megrendelés elküldését követően e-mailt kap visszaigazolásképpen az elküldéstől számított 2 napon belül. A visszaigazolás csak a rendelés megérkezését jelenti, mely tartalmazza a megrendelt termék árát, értékét, valamint a rendelés sorszámát, amelyre később hivatkozni tud. Miután feldolgoztuk megrendelését, ügyintézőnk e-mailben közli, egyezteti Önnel az átvétel időpontját, ez minősül írásbeli elektronikus szerződéskötésnek.

Valamennyi szerződés tekintetében felek kikötik a Pécsi Városi Bíróság illetve a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

A megkötött szerződéseket iktatjuk az iktatott szerződések utólag hozzáférhető , a szerződés kötés magyar nyelven lehetséges. Amennyiben a megrendelt termékek között van olyan, amit a tőlünk kívüli okok miatt átadni nem tudunk, alternatív terméket kínálunk fel.
Az adatbeviteli hibák javítására elektronikus úton ( email) vagy telefonon lehetséges.

4. Keresés

Az áruház nyitó oldalán a webshop fülre kattintva töltődik be az általunk elektronikus úton eladásra kínált áru. Az árukat a bal oszlopban kategorizálva is megtekintheti. Az áruról fotó látható, az áru paraméterei és bruttó ára is feltüntetésre kerül.

5. Garancia, szavatosság

A megrendelés teljesítésekor, a kiszállítás időpontjában a megrendelő vagy átvevő köteles a csomag sértetlenségét ellenőrizni, majd az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. A termékekkel kapcsolatos mennyiségi és/vagy minőségi kifogás esetén szállítónk a kifogásolt terméket visszaszállítja.
Abban az esetben , ha az áru hibás illetve meghibásodik a Ptk. a 151/2003.(IX.22.) Korm. rend. illetve a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szerint jár el az eladó. Ennek érdekében a vásárló kérheti a jótállási jegy szerint az árú javítását, javítószolgálat igénybevételét, az áru cseréjét.
Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük, kivéve, ha ezt előre jeleztük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük 30 napon belül, az áru előzetes visszapostázása, illetve a cég központjába történő visszaszállítás esetén. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges.
Szavatosság: Az eladónak (szerződésbeli vagy törvényes) felelőssége az eladott tárgy természeti vagy jogi szempontból hibátlan voltáért.
Szavatossági idő: Ameddig a szavatosság érvényes. Termékeinknél egyedileg és a gyártás idejétől függően is változó, ami a dobozon, vagy a csomagoláson olvasható, de nem kevesebb, mint 3 hónap a szállítás időpontjától.
Szavatossággal arra vállalunk felelősséget, hogy az eladáskor hibátlan terméket kapott tőlünk, tehát nincs olyan rejtett hibája, amely csak később fog kiderülni és az ismertetett tulajdonságait a szavatossági időn belül megtartja.
Reklamációval kapcsolatban felhívhat minket a kapcsolat oldalon található ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy jelezheti problémáját a megadott e-mail címen, vagy címünkre elküldött postai levélben.
Az érdekérvényesítésben segíthet a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (www.fvf.hu) illetve az Országos Fogyasztóvédelmi Felügyelet (www.ofe.hu)
Cégünk az 1959. évi IV. törvény A szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályai alapján jár el.

A szavatosság esetében vásárlást követő 6 hónapon belül felismert hiba esetén amennyiben a szavatossági idő ettől nem kevesebb, úgy kell tekinteni, hogy a hiba már a teljesítés (vásárlás) időpontjában megvolt, kivéve, ha a dolog természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Fontos tudni, hogy a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekintenünk.
Ha a vásárlástól 6 hónap már eltelt, a fogyasztónak kell bizonyítania azt, hogy a hiba már a vásárlás időpontjában is fennállt. A bizonyítást a Fogyasztóvédelmi Hatóság vagy más akkreditált intézmény által kiadott szakvéleménnyel teheti meg. A szakvélemény költségét (vizsgálati díj, a termék elküldésének postai költsége, stb.) ebben az esetben a fogyasztó viseli, és a kereskedőt csak bírósági döntés kötelezheti ennek megtérítésére.
 
A jótállási idő keretében felmerült hibák esetében érvényesített fogyasztói igények során, úgy kell tekinteni a jótállás teljes időtartama alatt, hogy a hiba már a vásárlás időpontjában is fennállt.
Fontos tudni, hogy a szakvélemény alapján nem vagyunk kötelesek teljesíteni a vásárló kérését, akkor sem, ha az a fogyasztó állítását igazolja. Azonban, ha az ügy bírósági útra terelődik, a szakvélemény bizonyítékként felhasználható a tárgyaláson.   

 Nem áll módunkban visszavenni semmilyen fogyóanyagot.
A webáruház fenntartja az árváltoztatás jogát, valamint rajtunk kívülálló hibákért - legyen az nyomdai vagy technikai - felelősséget nem vállalunk. A webáruház fenntartja a jogot az akciók előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a www.bszfarmer.hu weboldalon és áruházban.
A webáruház oldalon található termékek általában raktáron vannak. Ha a megrendelés után mégis kiderül, hogy a termék nincs raktáron, a webáruház felveszi a vásárlóval a kapcsolatot, a megrendelés módosulhat, vagy a kifizetett összeget visszatérítjük. Az ebből adódó mindennemű kártérítést elutasítjuk.
Az általunk forgalmazott nem minden termékek szervizelését  cégünk végzi. A honlap Szervizek menüpontja alatt található valamennyi szerviz-partnerünk neve, címe, elérhetősége megyék szerint csoportosítva.

6. Árak

Az ár a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.
Az árak folyamatosan követik a beszerzési árak változásait. Ezért az eladó fenntartja magának az indokolás nélküli árváltoztatás jogát, amely a már megrendelt termék árát nem érintheti. Nagyobb összegű vásárlás esetén az S2 Studió Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a vásárlóval egyeztetve előleg fizetést kérjen. Minimális rendelési összeg: 10.000 ft

7. Az eladó felelősségvállalása

Az S2 Studió Kft. nem vállal felelősséget az információs oldalon esetlegesen előforduló elírási hibákért, az oldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért. Fenntartja magának a jogot a felhasználóval szemben, a szolgáltatás és a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó törlésre, szüneteltetésére, változtatásra bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körű vagy részleges megszüntetésére. Az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal. Azon áruk tekintetében, ahol az S2 Studió Kft. kizárólag kereskedőként lép fel a gyártó és a vásárló között, cégünk nem vállal felelősséget, semmilyen olyan kárért, amely a vásárlás után közvetlenül vagy közvetve a megvásárolt áruval kapcsolatos. Ön kijelenti, hogy a harmadik személy által az S2 Studió Kft-n keresztül értékesített áruval kapcsolatos jogi és kártérítési vitákba nem vonja be az S2 Studió Kft -t, és dolgozóit. Ezen ügyek intézése csak a gyártó és a vásárló hatáskörébe tartozik. Az S2 Studió Kft. semmilyen esetben sem okolható bármilyen profitveszteségért.

8. A vásárló felelősségvállalása.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt áru átvételéről és kifizetéséről gondoskodik.

10. Házhoz szállítás

A megrendeléseket Magyarország egész területén házhoz szállítjuk, a megrendelés során megadott címre. Kizárólag belföldi megrendeléseket áll módunkban elfogadni utánvételes díjfizetéssel. A házhoz szállítás díja bruttó ……. Ft, mely automatikusan hozzáadódik a rendelési összeghez, ezt a rendszerünk fel is tünteti a megrendelés során. A házhoz szállítást a GLS vagy LD Trans futár. végzi.
Külföldi megrendelést nem áll módunkban elfogadni.
500.000,- Ft feletti belföldi megrendelés esetén a házhoz szállítás ingyenes!
Amennyiben házhoz szállítást kér, a szállítási határidő:
•    az üzletben lévő termékek esetében 1-2. munkanap a megrendelés visszaigazolásától számítva
•    egyéb berendelt termékeknél a behozatal miatt a házhoz szállítás 2-5. munkanap a megrendelés visszaigazolásától számítva
Társaságunk a megrendelést legkésőbb a megrendelés hozzánk való megérkezésétől számított harminc napon belül teljesíti.
Fizetési mód:
•    az áru átvételekor futárnak, bizonylat ellenében készpénzben történik
•    átutalással történő fizetés esetén az áru átvételekor már nincs fizetési kötelezettség
Az átvevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
Üzletben történő átvétel: amennyiben üzletünkben kívánja átvenni a megrendelt terméket, ezt a megrendeléstől számított 1 héten belül meg kell tennie, ezután a megrendelést semmisnek tekintjük és a terméket újra eladásra kínáljuk.  
A termék vételára: minden esetben a termékek mellett feltüntetett bruttó fogyasztói ár!

Csere: amennyiben a megrendelt termék bármilyen okból nem megfelelő, és a vásárló cserét kér, akkor a visszaküldés és az újbóli postázás költsége is a vásárlót terheli. Csere a megrendeléstől számított nyolc napon belül kérhető.
Csere esetén nem alkalmazható az 500.000,- Ft feletti ingyenes kiszállítás !
Amennyiben a vásárló eláll a vásárlástól és ingyenes volt a kiszállítás akkor a szállítási díj a vevőnek kiszámlázásra kerül !

11. Elállás

A fogyasztó az áru kézhezvételétől 8 munkanapon belül indokolási kötelezettség nélkül elállhat a szerződéstől, az áru visszaszolgáltatása mellett. Ha tehát a termék maga hibátlan, akár rendelkezik is minden olyan specifikummal, amit a weboldal hirdetettünk, de mégsem találkozik a fogyasztó elképzelésével, indokolás nélkül visszaküldheti, a vételárat pedig visszakapja. Ekkor csupán a visszaküldés költségei terhelik vásárlót. Az elállási jog gyakorlásának feltétele, hogy a termék ne legyen sérült.

Az elállási jogának gyakorlására nyitva álló határidő meghosszabbodik abban az esetben, ha nem tett eladó eleget a törvényben nevesített valamely tájékoztatási kötelezettségének (pl. a termékkel kapcsolatosan, az objektív elállási jog gyakorlása vonatkozásában).

Ekkor az áru átvételétől vagy a szerződés megkötésétől 3 hónapon belül elállhat a szerződéstől. Ha a 3 hónapos határidőn belül pótlólagosan sor kerül a tájékoztatásra, akkor a 8 munkanapos – objektív – elállási határidő a tájékoztatás kézhezvételétől számít.
Ha eladó a rendelését azért nem teljesíti, mert nem áll rendelkezésére a megrendelt termék, arról köteles értesíteni, és a kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni.
Ha szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással teljesít eladó, akkor az elállási jog gyakorlása az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek őt terhelnek. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással történő teljesítésről köteles eladó tájékoztatni.
Néhány esetben fogyasztót nem illeti meg az elállás joga:
1. ha a vásárló beleegyezésével a 8 munkanapos határidő letelte előtt megkezdte eladó a szolgáltatás nyújtását;
2. fogyasztó személyéhez kötött, illetve a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére előállított vagy gyorsan romló, illetve természeténél fogva vissza nem szolgáltatható áru esetében;
3. hírlap, folyóirat, időszaki lap terjesztésére vonatkozó és szerencsejáték-szerződés esetén.
Az elektronikus úton kötött szerződésekre vonatkozó fenti követelmények általunk történő megszegése esetén külön igényérvényesítési lehetőségeket nem hoz létre a törvény. Ön a fogyasztóvédelem általános védelmi mechanizmusaihoz fordulhat: Fogyasztóvédelmi Hatóság, Békéltető Testületek, bíróság.
Az elállási jogról további információkat olvashat: http://www.nfh.hu/hasznos/internetes/elallasijog.html

12. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat

Társaságunk nem folytat tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, így különösen:
a) amelynek alkalmazása során a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója nem az ésszerűen elvárható szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal jár el (a továbbiakban: szakmai gondosság követelménye), és
b) amely érzékelhetően rontja azon fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos, a szükséges információk birtokában meghozott tájékozott döntésre, akivel kapcsolatban alkalmazzák, illetve akihez eljut, vagy aki a címzettje, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg (a továbbiakban: a fogyasztói magatartás torzítása), vagy erre alkalmas.
Társaságunk nem folytat megtévesztő illetve agresszív kereskedelmi gyakorlatot.

13. Adatvédelem

Az adatok minősége, azaz a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:
a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
d) az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;
e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,
f) nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is,
g) megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Az adatalanyt védő további garanciák:
Mindenkinek joga van arra, hogy
a) tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;
b) ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;
c) indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon;
d) jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
Az adatkezelés célhoz kötöttsége:
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:
Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Adatbiztonság:
Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat - kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot - védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

Adatvédelmi Irányelvek:

Az S2 Studió Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az S2 Studió Kft. felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.
Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat az S2 Studió Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az Alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Az S2 Studió Kft. kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
Az S2 Studió Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

14. Szerzői jog

Tilos az S2 Studió Kft. engedélye nélkül a nevet, képet, logót felhasználni, minden olyan termékhez vagy szolgáltatáshoz, amely nem tartozik a körébe, amely alkalmas az ügyfelek megtévesztésére, az S2 Studió Kft. vagy a http://www.bszfarmer.hu nevének lejáratására. Az oldalain található szöveges információk, képek, emblémák, tipográfiai és design elemek a szerzői jog hatálya alá esnek, tilos azokat az S2 Studió Kft. írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni vagy felhasználni.